Ceraukstes nespējnieku nama iemītnieki, 1931,
Ceraukstes pagasts