Annenieku baznīca, 1981-08-04,
Annenieku pagasts
Remtes luterāņu baznīca, 2010,
Remtes pagasts
Remtes luterāņu baznīca, 2010,
Remtes pagasts
Liepāja. Osta, [192-],
Liepāja
Cēsis, [196-],
Cēsu pilsēta
Priekules baznīcas drupas, [197-],
Priekules pilsēta