Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Veinbergu ģimenes portrets, 1936-12-18,
Alojas pilsēta
Ilze un Maija Veinbergas, 1938-11,
Alojas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Voldemārs Brakšs Oskarovičs, 1926,
Jaunpiebalgas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Lizbete, Jāņa Brakša seniora māsa, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Vīri dabā, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets dārzā, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Neatpazītas jaunas sievietes iesvētību portrets, 1936-09-01,
Vecpiebalgas pagasts
Neatpazīta maza bērna portrets, 1927-08,
Jaunpiebalgas pagasts
J. Bāliņš no Launkalna "Saliņiem", [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Neatpazītu vīriešu grupas portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Marijas Dulpes mātes portrets, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Māte ar bērniem Dzērbenes "Vēveros", [19--],
Dzērbenes pagasts