Divu sieviešu un vīrieša portrets, [195-?],
Lazdukalna pagasts
Vaivodu ģimenes portrets dārzā, 1962,
Lazdukalna pagasts
Sieviete pie ābeles, [196-],
Zemītes pagasts
Vaivodu ģimene, 1970,
Zemītes pagasts
Mazsalacas draudzes mācītāji, [192-],
Mazsalacas pilsēta
Rīgas kuģa makets. Kolāža, 1985-09-25,
Rīga
Melita Vilsone, 1985-09-25,
Rīga
Florīnas portrets, 1941-12-27,
Jelgava