Trīs Ženijas portreti, 1941-1944,
Jelgava
Mežvidu pagasts. Pamatskolas skolotāji, [193-?],
Mežvidu pagasts
Vaiņode. Roberts Jansons, [192-],
Vaiņodes pagasts
Divas tautumeitas, 1910,
Rīga
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Cēsu pilsēta
Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta