Neatpazītu vīriešu dubultportrets, [19--],
Alūksnes pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Valkas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [191-?],
Valkas pilsēta