Amalija Cīrul, [19--]
Vaiņode. Alvīne Anna Pauls, [193-],
Vaiņodes pagasts
Fricis Kārkliņš, 1936-03-17
Irma, [19--]
Austra Cikule, [193?],
Strenču pilsēta
Emma Lellis un Austra Cikule, [194-?],
Jērcēnu pagasts
Zenta, Ausma un Rasma vēlēšanu dienā, [196-],
Jērcēnu pagasts