Lucija un Rūdis Bijoni, 1929-01-04,
Alūksnes pilsēta
Rūdolfs iesvētību dienā, 1929,
Vecpiebalgas pagasts
Vīrs uniformā, [19--]
Neatpazīta jaunekļa salonportrets, [19--],
Valkas pilsēta
Aina un divas Rutiņas, 1955-12-18,
Skrīveru novads
Elvīra, [193-?]
Emma Skaba, [1920?]
Vecmāmuļa, [19--]
Trijatā pie fotogrāfa, [19--],
Rīga