Neatpazīta maza, kaila bērna portrets, [19--],
Alūksnes pilsēta
Guna-Inara 1 gada vecumā, [19--],
Alūksnes pilsēta
Lucija un Rūdis Bijoni, 1929-01-04,
Alūksnes pilsēta
Rūdolfs iesvētību dienā, 1929,
Vecpiebalgas pagasts
Vīrs uniformā, [19--]
Neatpazīta jaunekļa salonportrets, [19--],
Valkas pilsēta
Aina un divas Rutiņas, 1955-12-18,
Skrīveru novads
Elvīra, [193-?]