Rakstvedis karadienestā, 1929,
Rēzekne
Barons fon Nolkens (von Nolcken), [193-],
Straupes pagasts
Baron fon Nolkens (von Nolcken), [193-],
Straupes pagasts
Baron fon Nolkens (von Nolcken), [193-],
Straupes pagasts
Jelgava. Portrets, [192-],
Jelgava
"Šipku" mājas Sērmūkšu pagastā, 1943,
Taurenes pagasts
"Šipku" mājas Sērmūkšu pagastā, 1943,
Taurenes pagasts