Rakstvedis karadienestā, 1929,
Rēzekne
Baron von Nolcken, [193-],
Straupes pagasts
Baron von Nolcken, [193-],
Straupes pagasts
Baron von Nolcken, [193-],
Straupes pagasts
Jelgava. Portrets, [192-],
Jelgava
"Šipku" mājas Sērmūkšu pagastā, 1943,
Taurenes pagasts
"Šipku" mājas Sērmūkšu pagastā, 1943,
Taurenes pagasts