Pēteris Svikša, 1925,
Rēzekne
Boriss Merkulovs, 1927,
Rīga
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Ņina Merkulova, 1932,
Rīga
Jadviga Opincāne, 1933,
Rīga
Ņina Merkulova, 1934,
Rīga
Pēteris Svikša, 1935,
Rīga
Vērmahta karavīrs ar bērniem, 1941,
Talsu pilsēta
Nadežda Merkulova, 1929,
Rīga
Ņina un Pēteris Svikšas, 1935,
Silajāņu pagasts
Floriāns Svikša, 1936,
Rēzekne
Ģimene, 1936,
Silajāņu pagasts
Ģimene, 1937