Elmārs, 1948-03-23
Valsts Latgales kurlmēmo skola, 1930,
Rēzeknes novads
7. Siguldas kājnieku pulka karavīrs, [192-?],
Alūksnes pilsēta
Erna no Piebalgas, 1941-03-14,
Jaunpiebalgas novads,Vecpiebalgas novads
Inta, [193-?]
Neatpazīti jaunieši no Cēsīm, 1928,
Cēsu pilsēta
Neatpazīta meitene no Tukuma, [191-?],
Tukuma pilsēta
Neatpazīts jauneklis no Ļaudonas, [193-?],
Ļaudonas pagasts
Neatpazītas meitenes no Ļaudonas, 1936,
Ļaudonas pagasts
Bērni no Rēzeknes, 1933,
Rēzekne