Kopbilde pie Gūtmaņa alas, 1927,
Siguldas pilsēta
Emīlija un Reinis Pormaļi, 1910-1915,
Rīga
Reinis Pormalis, 1914-11-09
Rīga. Hermīne, [193-],
Rīga
Jelgava. Millija, [193-],
Jelgava