Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Liepāja
Neatpazītas jaunas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [192-?],
Rendas pagasts
Ieva Lejasmeiers, 1933-01-13,
Rīga
Marija Sala-Saliņš ar vedeklu un meitu, [195-],
Kandavas pilsēta
Helēna Saliņa, [195-],
Tukuma pilsēta
Neatpazītu sieviešu portrets, [19--],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes portrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazītas sievietes salonportrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Neatpazīta vīrieša salonportrets, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Matilde Videnieks, [19--],
Kuldīgas pilsēta