Neatpazīta sieviete ar govi, [19--],
Nīkrāces pagasts
Meitene no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Meitenes no Nīkrāces, [19--],
Nīkrāces pagasts
Rīga. Ināra Circene, 1970,
Rīga