Neatpazīti vīrieši Bauskas pilsdrupās, [193-?],
Bauskas pilsēta
Kozlovskis, 1927-11-04,
Kuldīgas pilsēta
Valija un Austra, [192-?],
Rīga
Laipas uz Ogres upes, [194-],
Ogres pilsēta
Klases pārgājiens Bernātos, 1965,
Nīcas pagasts
Ražas novākšana kolhozā "Nīca", [1973?],
Nīcas novads
Embūtes pagasts. Grupas portrets, [192-],
Embūtes pagasts