Brāļi Imants un Tālis Lapiņi, [19--],
Lielplatones pagasts
Marija Lapiņa, [19--],
Jelgava
Tālis Lapiņš, [193-?],
Lielplatones pagasts
Tālis Lapiņš, [193-?],
Lielplatones pagasts
Marija Lapiņa ar dēlu Tāli Lapiņu, [193-?],
Lielplatones pagasts
Lapiņu ģimene, [193-?],
Lielplatones pagasts
Pūre un dārzkopība, [192-],
Pūres pagasts
Pūre un dārzkopība, [193-],
Pūres pagasts
Pūre un dārzkopība, [193-],
Pūres pagasts
Vārves pagasts. Zūru muiža, [196-],
Vārves pagasts
Pūres kultūras nams, [196-],
Pūres pagasts
Pūres pagasta "Lapsas", [194-],
Pūres pagasts
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1956,
Viesturu pagasts