Bērnība Padomju laikos, [198-],
Jēkabpils novads
Strelnieki, 1926,
Daugmales pagasts
Vilibalds (Vilis) Grāvīts, 1936-06-13,
Rīga
Muzikālie karavīri, 1911-11-15
Leimaņi. J. Pormaļa tirgotava, [192-?],
Leimaņu pagasts
Leimaņi. J. Pormaļa tirgotava, [193-?],
Leimaņu pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni, 1949-09-10,
Stabulnieku pagasts