Lidija Ozoliņa, 1922,
Rīga
Neatpazīta meitene no Vecpiebalgas, 1935,
Vecpiebalgas novads
Irēna Jirgensons, 1930,
Rīga
Neatpazīta karavīra portrets, [193-?],
Cēsu pilsēta
E. Riekstiņš, [193-?],
Tukuma pilsēta
Margarita un Milija, 1943,
Rīga
Velta Rēdere, 1929,
Rīga
Grupas salonportrets, [193-],
Rīga
Jānis Sūna, 1943,
Rīga
Ormanis, [193-?],
Rīga
Skauts, [193-?],
Rīga