Anna Grantiņa, [194-]
Nīkrāces pagasts. Mirdzas Paulas bēres, [193-],
Nīkrāces pagasts