Neatpazītas sievietes portrets, [190-],
Cēsu pilsēta
O. Gartmanis, [190-?],
Rīga
Laulātā pāra portrets, [191-],
Rīga