Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Kauguri. Lauku sievietes apsēj dārzu, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Lejas Sūbru" mājas, 1932,
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, 1930,
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, 1930,
Kauguru pagasts
Pārvietošanās ar plostu pa Gauju, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Traktieris "Pie baltā gaiļa" , [192-?],
Strenču pilsēta
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas , 1928,
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas , 1928,
Kauguru pagasts
Vecpiebalga. Zemes apstrādāšanas darbi, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Ķieģeļu ceplis, [193-],
Vecpiebalgas pagasts