Rīga. Brīvības iela, [194-?],
Rīga
Rīga. Brāļu kapi, [193-?],
Rīga
Rīga. Brāļu kapi, [192-?],
Rīga
Rīga. Brāļu kapi, [193-?],
Rīga
Ķemeri. Viesnīca, [1935?],
Jūrmala