Pret kalnu, [193-]
Jaunais arājs, [193-]
Liepājas pilsētas parks, [193-],
Liepāja
No ganiem, [193-]
Novakars, [193-]
Tālā ceļā, [193-]
No pilsētas, [193-]
Baltie bērzi, [193-]
Miglains rīts, [193-]
Jaunā maize, [193-]
Smagā darbā, [193-]
Siena laikā, [193-]