Iesvētības Aizputes luterāņu baznīcā, [194-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizputes malkas pils, 1997-08-19,
Aizputes pilsēta