Aizpute, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Tirgus laukums, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [19--],
Aizputes novads
Aizpute, 1903,
Aizputes pilsēta
Aizpute. Boju iela, [1931],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [193-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Ielas bruģēšana, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Policija un miertiesa, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Papīra māja, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Tirgus laukums, [191-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Tirgus laukums, [191-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Atmodas iela, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta