Aizpute. Nami Atmodas ielā 23 un 25, [191-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Pilsētas skola, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Pilsētas skola, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Pilsētas skola, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Apriņķa valde, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Dzelzceļa stacija, [1900],
Aizputes pilsēta
Aizputes vecā pils, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Kuldīgas iela, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Ainava Tebras krastā, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Atmodas iela 12, 10, [1900],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [191-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [191-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [191-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Kalvenes iela 16, [191-],
Aizputes pilsēta