Aizpute. Kalvenes iela, [191-],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Atmodas iela 40, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [190-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [190-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [1926],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [191-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, 1927,
Aizputes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Aizpute, [19--],
Aizputes pilsēta
Aizpute. Žīdu tilts, 1931,
Aizputes pilsēta
Aizpute. Žīdu tilts, [192-],
Aizputes pilsēta