Krāslava. Tirgus laukums un Vācu iela, [191-?],
Krāslavas pilsēta