Balvi. Lāču dārzs, 2010,
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca, 2010,
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca, 2010,
Balvu pilsēta
Balvu luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Balvu pilsēta