Vijciema luterāņu baznīca, 1999,
Vijciema pagasts
Vijciema luterāņu baznīca, 1977,
Vijciema pagasts
Vijciema luterāņu baznīca, 1977,
Vijciema pagasts
Vijciema luterāņu baznīca, 1977,
Vijciema pagasts
Vijciema baznīca un kapsēta, [192-],
Vijciema pagasts