Ķempju luterāņu baznīca. Kancele, 2002,
Līgatnes pagasts
Ķempju luterāņu baznīca. Altāris, 2002,
Līgatnes pagasts
Ķempju luterāņu baznīca, 2002,
Līgatnes pagasts
Ķempju luterāņu baznīca, 1980,
Līgatnes pagasts