Kāzu viesi Rucavas "Nūjēnos", [192-?],
Rucavas pagasts
Talcinieku grupa pie siena vezuma, [194-?],
Rucavas pagasts
Dzīvojamās istabas iekārta, [193-?],
Rucavas pagasts
Rucavas pamatskola svētku rotā, [193-?],
Rucavas pagasts
Rucavas pagasta plāns, [193-?],
Rucavas pagasts