Rucavas Valsts sešu klašu pamatskola, [192-],
Rucavas pagasts
Rucavas pagasts. Mājas "Pērkoni", 1953,
Rucavas pagasts
Rucava. Paurupes baznīca, [193-],
Rucavas pagasts