Lielīvandes muižas klēts, 2010,
Īvandes pagasts
Lielīvandes muižas pils, 2010,
Īvandes pagasts
Lielīvandes muižas pils, 2010,
Īvandes pagasts
Lielīvandes muižas pils, 2010,
Īvandes pagasts
Lielīvandes muiža, 1981,
Īvandes pagasts
Lielīvandes muižas pils, 1981,
Īvandes pagasts