Mālpils muižas saimniecības ēka, 2005,
Mālpils novads
Mālpils muižas saimniecības ēka, 2009,
Mālpils novads