Stendes luterāņu baznīca, 1900,
Lībagu pagasts
Stendes baznīca, 1903,
Lībagu pagasts
Stendes luterāņu baznīca, 2013-10-10,
Lībagu pagasts
Stendes luterāņu baznīca, 2013-10-10,
Lībagu pagasts
Stendes luterāņu baznīca, 2013-10-10,
Lībagu pagasts