Liepāja. Ēka Liepu ielā 27, [1936?],
Liepāja
Liepāja. Ēka Liepu ielā 27, [1936?],
Liepāja