Krustpils ziemā, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils, [193-?],
Jēkabpils
Krustpils luterāņu baznīca, [193-],
Jēkabpils
Krustpils baznīca, [192-],
Jēkabpils
Daugava pie Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils
Krustpils. Rīgas iela gar pili, [192-],
Jēkabpils
Krustpils, [193-],
Jēkabpils
Krustpils pils un baznīca, [191-],
Jēkabpils