Rugāji. Vīnu tirgotava, [193-?],
Rugāju pagasts
Rugāju galvenā iela, [193-?],
Rugāju pagasts
Rugāju pagasta valde, [193-?],
Rugāju pagasts
Rugāju vidusskola, [193-],
Rugāju pagasts
Anna un Jezups Zaeharāni kāzu dienā, 1941-07-06,
Rugāju novads
Rugāju pagasta pamatskola, 1935,
Rugāju pagasts