Talsi. Talsu biedrības nams, [193-?],
Talsu pilsēta
Dobele. Novada mazpulka nometne, 1936,
Dobeles pilsēta
Dobele. Novada mazpulku nometne, 1936,
Dobeles pilsēta
Veģeres latviešu bibliotēkas biedrība, [1937],
Tērvetes pagasts