Asūnes skolas direktors Aloizs Zeiza, 1971-09-01,
Asūnes pagasts
Skolotāja Sofija Kasķeviča, 1973-12,
Asūnes pagasts
Ķepovas 7-gadīgās skolas izlaidums, 1948-06-19,
Ķepovas pagasts
Izlaidums Dagdas vidusskolā, [195-],
Dagdas pilsēta
Izlaidums Dagdas vidusskolā, [195-],
Dagdas pilsēta
Elza Kolāte, 1949,
Valmiera
Rīga. Lutera skola, 1930,
Rīga
Rīga. Lutera skola, 1931,
Rīga
Rucavas "Ezera" pamatskola, [193-],
Rucavas pagasts
Nereta. Pamatskola, [1936],
Neretas pagasts
Sakas septiņgadīgā skola, 1958-09-01,
Sakas pagasts
Priekuļu pamatskolas audzēkņi, 1938,
Saunas pagasts