Talsi. Meža dienas, [193-],
Talsu pilsēta
Limbažu ģimnāzija, 1922,
Limbažu pilsēta
Limbažu ģimnāzija, 1922,
Limbažu pilsēta
Mežotne. Skolēnu grupa uz plosta, [193-],
Mežotnes pagasts
Auces vācu pamatskola, 1933,
Auces pilsēta
Meitenes iebridušas upē, [192-?],
Strenču novads
Skolēni pie Lielapguldes muižas, [193-?],
Naudītes pagasts
Krustpils pagasts. Salupes skola, 1924,
Krustpils pagasts
Krustpils pagasts. Salupes skola, 1931,
Krustpils pagasts
Krustpils pagasts. Salupes skolas klase, 1931,
Krustpils pagasts