Skolotāja Anna Lībiņa ar skolnieci, 1953,
Šķaunes pagasts
Mālu skolas skolēni un skolotāji, 1936,
Lejasciema pagasts
Skolēni ar skolotāju, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Mēru pamatskola, [19--],
Bilskas pagasts
Tukuma J.Raiņa vidusskola. Izlaidums, 1946-06-21,
Tukuma pilsēta
Valsts Kuldīgas vidusskola. Izlaidums, 1924-06-22,
Kuldīgas pilsēta