Stāmerienas sešgadīgās skolas skolēni, 1922,
Stāmerienas pagasts