Ziedonis Bērziņš, 1928-1929,
Neretas novads
Skolēnu grupa, [193-?],
Strenču novads
Auces pamatskolas klase, 1940,
Auces pilsēta
Penkules pamatskolas bērnu svētki, 1937-06-13,
Penkules pagasts