Ipiķu skola un skolēni, [193-?],
Ipiķu pagasts
Ipiķu skolas skolēni un skolotāji, [192-?],
Ipiķu pagasts
Ipiķu skolas skolēni un skolotāji, [192-?],
Ipiķu pagasts
Ipiķu skolas skolēni un skolotāji, [192-?],
Ipiķu pagasts
Burtnieki. Izrāde "Maija un Paija", 1949-03-19,
Burtnieku pagasts
Velniņi Burtniekos, 1949-03-19,
Burtnieku pagasts
Iespējams, Cēsu arodskolnieki, [193-?],
Cēsu pilsēta
Trikātas pamatskolas 3. klases skolnieces, [193-?],
Trikātas pagasts
Kazrunģu skolas skolnieki, [193-?],
Plāņu pagasts
Mores pamatskolas skolēni, [193-?],
Mores pagasts
Mīlīšu skolas 5. klase, [193-?],
Matīšu pagasts
Aumeisteru skolā, [193-?],
Grundzāles pagasts