Jauno mācību gadu uzsākot, 1985-09-01,
Rīga
Slavītu skola, 1930-1940,
Lazdukalna pagasts
Izlaidums Zemītes pamatskolā, [196-?],
Zemītes pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [192-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, 1933-1934,
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, 1934-1935,
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-],
Mežvidu pagasts
Mežvidu pagasts. Pamatskola un skolēni, [193-],
Mežvidu pagasts