Dikļu 6 kl. pamatskolas Bērnu svētki, 1933-06-05,
Dikļu pagasts
Strenču skolas skolēni un skolotāji , 1918,
Strenču pilsēta