Alūksnes ģimnāzisti, 1941-05-17,
Alūksnes pilsēta
Nīkrāces skolas skolnieki, 1932,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1933,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces skolas skolnieki, 1935,
Nīkrāces pagasts