Nīkrāces skolas skolnieki, 1936-04-02,
Nīkrāces pagasts
8. klases meitenes karnevāla tērpos, 1966,
Strenču pilsēta
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Izlaidums Praulienas 2. pamatskolā, [1961?],
Praulienas pagasts
Ķekatnieki Praulienas 2. pamatskolā, [195-],
Praulienas pagasts
Ķekatnieki Praulienas 2. pamatskolā, [195-],
Praulienas pagasts
Dejotāji Praulienas 1. pamatskolā, [195-],
Praulienas pagasts
Praulienas 2. pamatskolas skolēni darbos, [195-?],
Praulienas pagasts
Praulienas 2. pamatskolas skolēni darbos, [195-?],
Praulienas pagasts